Home ›› Toegangscontrolesysteem

Toegangscontrolesysteem: AIB Safetech voorziet u van gedegen advies

Met een toegangscontrolesysteem managet u wie, waar, wanneer en onder welke voorwaarden uw pand of terrein mag betreden. De mogelijkheden waarop u dit systeem kunt inrichten zijn uiteenlopend. Het hangt van uw wensen, de gebruikers en de werkprocessen af, wat het beste bij uw organisatie past. Bovendien is het voor veel organisaties een aanzienlijke investering. Gezien dit systeem doorgaans meer dan tien jaar in gebruik wordt genomen,  heeft u baat bij goed doordacht advies, dat is gestoeld op een heldere langetermijnvisie.

toegangscontrolesysteem
vragen over toegangscontrolesysteem? stel ze hier ››

Toegangscontrolesysteem advies

Adviserend Ingenieursbureau Safetech geeft onafhankelijk advies over toegangscontrolesystemen. Dit doen wij voor uiteenlopende organisaties, zoals: overheden, gezondheidszorg, organisaties vitale infrastructuur, transportsector en de ICT-sector. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring. Een aantal van hen is eveneens docent bij SOBA Security Opleidingen, onder andere voor de cursus Projectdeskundige elektronisch toegangsbeheer. Door de juiste vragen te stellen en de gang van zaken binnen uw organisatie te doorgronden, zijn zij in staat een toekomstvast advies op te stellen dat volledig is afgestemd op uw behoeften en past binnen uw budget.

Techniek versus organisatorische en procedurele maatregelen

Doorgaans wordt bij een toegangscontrolesysteem in eerste instantie gedacht aan technische oplossingen, zoals de identifier (tags, badges, pasjes, smartphone, biometrie), toegangspoortjes en de software. Maar de organisatorische en procedurele oplossingen zijn net zo belangrijk. Zo is het essentieel eerst vast te stellen waarom u een toegangscontrolesysteem wilt, welke risico’s u heeft in uw organisatie en te bepalen welk Toegangsbeleid u wilt voeren. Mogen medewerkers iedere ruimte betreden? Heeft de bhv’er altijd toegang tot alle ruimtes nodig? Wilt u de waarde van de identifiers voor u en uw medewerkers verhogen door functies toe te voegen? Wat gebeurt er als iemand zijn/haar identifier kwijtraakt? De antwoorden op dergelijke vragen zijn doorslaggevend voor het maken van de juiste keuzes. 

In 7 stappen naar een goed toegangscontrolesysteem

Bij het opstellen van het advies voor uw toegangscontrolesysteem hanteren wij een vastomlijnd stappenplan, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Kennismaking met uw organisatie: aan de hand van interviews inventariseren we uw wensen en krijgen we inzicht in de werkprocessen en bijbehorende risico’s binnen uw organisatie. 
  2. Toegangsbeleid: hierin formuleren we wat u wilt bereiken met het toegangscontrolesysteem en waartoe het in staat moet zijn.  
  3. Beheerplan: hierin staat stap voor stap omschreven welke procedure iemand doorloopt als hij/zij toegang wenst te krijgen tot uw pand. Ook staat onder andere in dit plan vermeld, welke medewerkers toegang mogen verlenen en wie verantwoordelijk is voor het doorvoeren van software-updates.  
  4. Programma van Eisen: hierin staat op functioneel niveau omschreven waaraan het toegangscontrolesysteem moet voldoen om het beleid te kunnen invullen. Het is de technische vertaling van het toegangsbeleid.
  5. Begeleiding van de aanbesteding: we benaderen partijen die het project zouden kunnen uitvoeren, vragen offertes op en begeleiden het aanbestedingstraject.     
  6. Implementatie en oplevering: we zijn aanwezig bij de implementatie van het toegangscontrolesysteem om te controleren of alles volgens plan verloopt. Vlak voor de oplevering testen we of het systeem naar werkt conform het Programma van Eisen.  
  7. Nazorgtraject: we komen periodiek bij u langs om uw ervaringen te bespreken en te onderzoeken of u het systeem volledig benut. Samen kijken we hoe u zo veel mogelijk rendement uit deze investering kan halen.

vragen over toegangscontrolesysteem? stel ze hier ››

Toegangscontrolesysteem inrichten bij fusies

In veel gevallen hebben organisaties al een toegangscontrolesysteem, maar zijn aanpassingen nodig. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een fusie. Doorgaans hebben de verschillende bedrijven die worden samengevoegd hun eigen toegangsbeleid. Bij het ene pand wordt bijvoorbeeld streng gecontroleerd wie naar binnen mag, terwijl het andere pand eenvoudig toegankelijk is. Adviserend Ingenieursbureau Safetech helpt deze organisaties toe te werken naar één beleid als sprake is van dergelijke verschillen. Dit realiseren we aan de hand van gesprekken met de verschillende partijen. We streven ernaar een advies te formuleren, waarin iedere partij zich gekend voelt.

Contact opnemen

Bent u op zoek naar een onafhankelijk adviesbureau dat is gespecialiseerd in toegangscontrole? Neem vooral contact met ons op. We maken graag vrijblijvend een afspraak met u. U kunt ook bij ons terecht voor beveiligingsadvies, beveiligingsonderzoeken, brandveiligheid en informatiebeveiliging.

Contact

Scroll naar boven