Home ›› Functionaris Gegevensbescherming

Functionaris gegevensbescherming voor uw organisatie

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze wet houdt in dat iedere organisatie verplicht is de persoonsgegevens van klanten en medewerkers te beschermen. Ook moeten organisaties een privacy protocol opstellen. Organisaties die werken met veel en/of gevoelige data zijn verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze medewerker brengt in kaart met welke gegevens u werkt en of u deze goed beveiligt. Adviserend IngenieursBureau Safetech geeft trainingen op dit gebied en kan uw organisatie ook ondersteunen met een externe functionaris gegevensbescherming.

AIB Safetech functionaris gegevensbescherming
vragen over functionaris gegevensbescherming? stel ze hier ››

Wat doet een functionaris gegevensbescherming?

Een functionaris gegevensbescherming heeft een prominente, onafhankelijke rol binnen uw organisatie. Hij is verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving als gevolg van de AVG. Een van zijn taken is ervoor zorgen dat de AVG wordt toegepast in praktijk. Verder ontwikkelt en onderhoudt hij het privacy beleid. Hij stelt bijvoorbeeld gedragscodes en handleidingen op die iedereen binnen uw organisatie begrijpt en kan toepassen. Het coachen van medewerkers en awareness creëren op gebied van AVG behoort eveneens tot zijn takenpakket. Als er sprake is van een datalek zal hij dit doorgeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het probleem intern oplossen. Zo voorkomt hij dat uw organisatie te maken krijgt met hoge boetes en reputatieschade.

Functionaris gegevensbescherming verplicht?

Als uw organisatie beschikt over veel (persoons)gegevens en gevoelige data bent u het verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn: zorgverleners, publieke organisaties, overheden, onderwijsinstellingen, telefoonproviders, marketingbureaus en verzekeringsmaatschappijen. Ook als u het niet verplicht bent, is het verstandig een functionaris gegevensbescherming in dienst te nemen. Hierdoor heeft u meer zekerheid dat het privacy beleid binnen uw organisatie up-to-date is en dat regels worden nageleefd. U laat tevens zien dat u de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus neemt. Het is verplicht om de functionaris gegevensbescherming aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u geen nieuwe medewerker wilt aannemen of geen medewerker wilt omscholen, kunt u ook een adviseur inhuren, zoals AIB Safetech.

AIB Safetech functionaris gegevensbescherming
vragen over functionaris gegevensbescherming? stel ze hier ››

Functionaris gegevensbescherming inschakelen?

AIB Safetech helpt u boetes en reputatieschade te voorkomen. Wij creëren awareness bij uw medewerkers en zorgen ervoor dat ze de AVG begrijpen en weten hoe ze hier naar moeten handelen. Medewerkers die begrijpen hoe de AVG in elkaar zit, zijn de beste gegevensbewakers binnen uw organisatie. AIB Safetech kan u op diverse manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld met de DPIA-methode. Dit is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling. We onderzoeken hier onder andere mee hoe (persoons)gegevens worden verwerkt en of u daarmee voldoet aan de eisen van de AVG. Als dit niet het geval is, zullen we voorstellen doen voor maatregelen. We bieden ook op maat gemaakte trainingen aan om medewerkers de taken bij te brengen die horen bij de functie ‘functionaris gegevensbescherming’. AIB Safetech kan eveneens een externe functionaris gegevensbescherming voor u regelen.

Contact

Scroll naar boven